JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen har idag meddelat dom i målet angående mordet vid Lugna gatan i Malmö

[2013-05-28] Högsta domstolen

Högsta domstolen fastställer hovrättens domslut. Det innebär att gärningsmannen döms för mord till fängelse 17 år. Både riksåklagaren och gärningsmannen hade överklagat hovrättens dom. Riksåklagaren yrkade livstids fängelse. Gärningsmannen ansåg att gärningen skulle bedömas som dråp och att straffet i vart fall skulle sättas lägre.

Vid mord är straffskalan fängelse i lägst 10 och högst 18 år eller på livstid. Domstolen ska i det enskilda fallet avgöra vilket straff på denna skala som bör dömas ut. Hela straffskalan ska användas. Med hänsyn till den strängare syn på allvarliga våldsbrott som numera gäller drar Högsta domstolen slutsatsen att utgångspunkten, dvs. om det varken finns försvårande eller förmildrande omständigheter, ska vara fängelse 14 år. Livstids fängelse ska användas bara i de allvarligaste fallen. 

Vid det aktuella brottet fanns det flera försvårande omständigheter; bl.a. hade gärningen begåtts inför parets gemensamma barn. Högsta domstolen anser att brottet var så allvarligt att det sammantaget finns skäl för livstids fängelse. Gärningsmannens invändning att han på grund av en psykisk störning hade nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande framstår dock inte som obefogad. Högsta domstolen delar därför hovrättens uppfattning att straffet ska vara tidsbestämt. Att det blir just 17 års fängelse, och inte 18 år som är maximum, hänger samman med att gärningsmannen redan hade dömts till ett fängelsestraff om ett år för ett annat brott. Sammanlagt ska han alltså avtjäna 18 år.


Bifogade filer:

B 5613-12


Senast ändrad: 2013-05-28