JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Högsta domstolen har idag meddelat beslut i frågan om skattetillägg och skattebrott

[2013-06-11] Högsta domstolen

Den som har fått ett skattetillägg därför att han eller hon har lämnat en oriktig uppgift i skatteförfarandet får inte därefter åtalas för skattebrott på grund av samma oriktiga uppgift.

Den enskilde har ett skydd mot att en och samma gärning prövas i två olika förfaranden. Det framgår av ett tilläggsprotokoll till Europakonventionen och av EU:s rättighetsstadga.

Det svenska systemet innebär att en oriktig skatteuppgift kan leda till både skattetillägg och ansvar för skattebrott. Högsta domstolen har nu slagit fast att en person för en och samma oriktiga uppgift inte får åtalas för skattebrott vid allmän domstol, om Skatteverket dessförinnan har beslutat om skattetillägg.

Beslutet innebär en ändring av domstolens praxis. Det har fattats av Högsta domstolen i dess helhet och är enhälligt.

Högsta domstolen har tagit hänsyn till en dom som EU-domstolen meddelade tidigare i år. Den domen gäller mervärdesskatt. Högsta domstolens beslut innebär att skyddet mot dubbla förfaranden gäller även andra skatter, exempelvis inkomstskatt.

 


Bifogade filer:

B 4946-12


Senast ändrad: 2013-06-11

För mer information kontakta:

Gudmund Toijer
Justitieråd
08 – 561 666 22

Claes Söderqvist
Justitiesekreterare
08 – 561 666 78

Målnummer:

B 4946-12