JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Högsta domstolen har idag fattat beslut i miljömålet om en kalkstenstäkt på Gotland

[2013-06-18] Högsta domstolen

Högsta domstolen har idag undanröjt tillståndet för ett bolag att bedriva kalkstenstäkt på norra Gotland. Bolagets ansökan ska prövas på nytt av mark- och miljödomstolen.

Miljööverdomstolen förklarade år 2009 i en särskild dom att verksamheten var tillåtlig, och Mark- och miljööverdomstolen lämnade år 2012 tillstånd enligt miljöbalken.

Täktområdet ligger vid två Natura 2000-områden. Det ska därför, enligt dagens beslut av Högsta domstolen, göras en sammanhållen tillståndsprövning av alla de effekter som täktverksamheten kan få på de skyddade områdena. Uppdelningen i en dom om tillåtlighet och en dom om tillstånd har lett till att någon sammanhållen prövning inte har gjorts. 


Bifogade filer:

T 3158-12


Senast ändrad: 2013-06-18

För mer information kontakta:

Gudmund Toijer
Justitieråd
08-561 666 22

Christina Ericson
Justitiesekreterare
08-561 667 09

Målnummer:

T 3158-12