JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen har i dag bestämt påföljden för en man som hade haft samlag med sin dotter till villkorlig dom och 100 dagsböter

[2015-11-20] Högsta domstolen

Dottern hade fyllt 18 år. Mannen hade under dotterns uppväxt nästan inte alls haft kontakt med henne. Dottern var intresserad av att lära känna sin far och de hade bestämt att hon skulle besöka honom och bo över i hans hus. På mannens initiativ hade de fyra oskyddade samlag. Dottern ringde sedan efter släktingar som kom och hämtade henne.

Både tingsrätten och hovrätten hade dömt till fängelse i sex månader.

HD gjorde samma bedömning som domstolarna när det gällde straffvärdet. Det motsvarade alltså fängelse i sex månader. Vid brottslighet som inte har ett högre straffvärde än så ska fängelse i allmänhet inte väljas som påföljd utan villkorlig dom eller skyddstillsyn. Bara om den åtalade har begått brott tidigare eller om brottslighetens art talar för det får domstolen göra avsteg från denna huvudregel. 

Någon tidigare brottslighet som talade för fängelse fanns inte. Och varken i lagförarbeten eller i HD:s praxis har det sagts, att samlag med avkomling är ett brott av sådan art att fängelse krävs.

Detta innebar att mannen skulle dömas till villkorlig dom. Han dömdes också till 100 dagsböter. Dessutom ska han betala skadestånd till dottern med 60 000 kr.

Ett par år efter händelsen hade mannen dömts till skyddstillsyn med samhällstjänst i 40 timmar för grovt rattfylleri. Den domen fick stå kvar.


Bifogade filer:

B 186-14


Senast ändrad: 2015-11-20