JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen förordnar att ett överklagande som har förklarats förfallet åter ska tas upp i hovrätten

[2015-05-27] Högsta domstolen

En man dömdes av tingsrätten för bl.a. sexuellt utnyttjande av underårig till fängelse i sex månader. Efter att han överklagat domen hölls huvudförhandling i hovrätten under två dagar. När den andra förhandlingsdagen skulle inledas var mannen inte på plats. Endast hans offentlige försvarare och ombud var närvarande. Mannen hade på morgonen samma dag meddelat hovrätten att han inte hade vaknat av mobiltelefonens väckningsfunktion och att han skulle kunna inställa sig till förhandlingen senare under förmiddagen.

Hovrätten förklarade hans överklagande förfallet. Högsta domstolen finner att det har saknats förutsättningar för hovrättens beslut och förordnar att målet åter ska tas upp i hovrätten. I skälen för beslutet anför Högsta domstolen bl.a. följande.

Med hänsyn till att en betydande del av målet hade behandlats under den första förhandlingsdagen och endast en mindre del återstod får hovrätten, som kände till att mannen stod fast vid sitt överklagande, anses ha haft ett tillräckligt underlag för att avgöra målet i sak utan att han var personligen närvarande. Vid sin prövning hade hovrätten att beakta att ett beslut att i den aktuella situationen förklara överklagandet förfallet framstod som en omotiverat sträng sanktion för mannens frånvaro.

 


Bifogade filer:

Ö 2861-14


Senast ändrad: 2015-05-27

För mer information kontakta:

Anders Eka
Justitieråd
08-561 666 14