JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Högsta domstolen fastställer hovrättens beslut om fortsatt häktning av Julian Assange

[2015-05-11] Högsta domstolen

Högsta domstolen har i dag fastställt hovrättens beslut att Julian Assange fortfarande ska vara häktad i sin utevaro

Högsta domstolen anser att det finns ett starkt intresse av att brottsutredningen kan fortsätta. Domstolen har tagit hänsyn till att Julian Assange tidigare har varit berövad friheten och haft restriktioner i Storbritannien i samband med prövningen av en europeisk arresteringsorder, men inte till att han efter de brittiska domstolarnas prövning har vistats på en ambassad. Den långa häktningstiden innebär att de brottsutredande myndigheterna måste undersöka vilka alternativa utredningsmöjligheter som finns för att driva utredningen framåt. Högsta domstolen konstaterar att förundersökningsledaren har påbörjat försök att förhöra Julian Assange i London. Enligt Högsta domstolen finns det inte i nuläget skäl att häva häktningen. 

En av domstolens ledamöter har en annan uppfattning och anser att häktningen ska hävas.


Bifogade filer:

Ö 5880-14


Senast ändrad: 2015-05-11

För mer information kontakta:

Gudmund Toijer
Justitieråd
08-561 666 22

Charlotte Edvardsson
Justitiesekreterare
08-561 667 15

Målnummer:

Ö 5880-14