JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen dömer två universitetsstudenter för förtal för uppgifter i en uppsats

[2014-12-03] Högsta domstolen

De två studenterna deltog i en kurs om ekonomisk brottslighet vid Linköpings universitet. Inom ramen för kursen skrev de tillsammans en uppsats som handlade om en person som dömts för upprepade fall av ekonomisk brottslighet.

Den utpekade personen väckte enskilt åtal mot de två studenterna och yrkade att de skulle dömas för förtal med anledning av vissa uppgifter som förekom i uppsatsen. I tingsrätten fälldes de för förtal. Hovrätten ogillade däremot åtalet.

Högsta domstolen dömer nu de två studenterna för förtal till dagsböter. Enligt domstolen har två påståenden i uppsatsen om personens brottslighet saknat skälig grund. I domen uttalar domstolen bland annat följande. Vid bedömningen av om skälig grund för uppgifterna fanns bör beaktas under vilka omständigheter som uppgifterna lämnades. I detta fall är det fråga om uppgifter i en uppsats inför ett seminarium på ett universitet. Det måste generellt sett kunna ställas krav på att studenter på universitetsnivå i rimlig grad kontrollerar det material som uppgifter i en uppsats bygger på när det framförs påståenden om att en utpekad person har begått brott.

Två av domstolens ledamöter är skiljaktiga och anser att åtalet ska ogillas.


Bifogade filer:

B 1945-14


Senast ändrad: 2014-12-03

För mer information kontakta:

Peder Bjursten
Justititesekreterare
08-561 666 39

Anders Eka
Justitieråd