JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen dömer tre journalister för vapenbrott

[2015-03-04] Högsta domstolen

Högsta domstolen har i dag meddelat dom beträffande åtalet mot tre journalister på Expressen för ett vapenköp i samband med ett reportage kring skjutningar i Malmö hösten 2010. Domstolen anser att vapenköpet utgör ett brott men sänker straffen till dagsböter.

Under hösten 2010 förekom flera uppmärksammade skjutningar i Malmö. Händelserna föranledde en debatt i vilken det framställdes krav på skärpt lagstiftning på vapenområdet. I samband med det publicerade Expressen en reportageserie. I ett av reportagen framgick det att en av Expressens journalister hade köpt en halvautomatisk pistol med tillhörande magasin i Malmö, vid sidan av den legala vapenhandeln. Reportaget syftade till att belysa frågan om påståendena i debatten, att det var lätt att få tag på vapen i Malmö, verkligen stämde. Journalisten som hade köpt vapnet åtalades för vapenbrott. Expressens chefredaktör och en nyhetschef vid tidningen åtalades för anstiftan respektive medhjälp till brott. Tingsrätten och hovrätten dömde i enlighet med åtalet för vapenbrott av normalgraden. Påföljden för var och en av de åtalade bestämdes till villkorlig dom och dagsböter. Journalisterna överklagade till Högsta domstolen och yrkade i första hand frikännande dom och i andra hand lägre straff. 

Högsta domstolen har nu avgjort målet. Domstolen anser att det är fråga om ett vapenbrott av normalgraden. Enligt praxis brukar påföljden då normalt bli fängelse. Domstolen behandlar i sina domskäl betydelsen av att det har funnits ett publicistiskt syfte med vapenbrottet. Detta syfte kan enligt domstolen i detta fall inte medföra en frikännande dom. Emellertid anser domstolen att det publicistiska syftet är en förmildrande omständighet som gör att påföljden kan bli lägre än minimistraffet för brottet. Journalisterna har därför dömts enbart till dagsböter. 

Två av domstolens ledamöter är skiljaktiga och anser att vapenbrotten ska bedömas som ringa brott.


Bifogade filer:

B 1471-13


Senast ändrad: 2015-03-04

För mer information kontakta:

Lars Edlund
Justitieråd
08-561 666 04

Elisabet Rune
Justitiesekreterare
08-561 667 50