JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen bifaller begäran om informationsföreläggande rörande påstått varumärkesintrång

[2015-07-13] Högsta domstolen

En innehavare av en webbplats som säljer bl.a. parfym till konsumenter har förelagts att lämna information om bl.a. sina leverantörer av en viss sorts parfym under en tvåårsperiod.

Tingsrätten hade förelagt innehavaren av webbplatsen att lämna uppgifter om bl.a. sina leverantörer samt inköps- och försäljningspris beträffande samtliga de produkter märkta med licenstagarens varumärke som hade levererats under tvåårsperioden. Hovrätten ansåg att licenstagaren endast kunde få information rörande ett visst parti om 30 st. parfymflaskor. Eftersom webbplatsinnehavaren redan hade lämnat information om detta parti, avslog hovrätten licenstagarens begäran.

Senast ändrad: 2015-07-13

För mer information kontakta:

Kerstin Calissendorff
Justitierådet
0768-674818

Peder Bjursten
Justitiesekreterare
08-561 66639