JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen beviljar riksåklagaren resning i mordmål

[2013-11-01] Högsta domstolen

Högsta domstolen har i dag beslutat om resning i målet mot den man som tidigare åtalats för att ha mördat Marina Johansson sommaren 2010 i trakten av Spekeröd i västra Sverige, och som frikänts av både tingsrätten och hovrätten. 

Marina Johansson försvann i slutet av juli 2010 och det befarades att hon hade mördats. Hennes f.d. sambo åtalades för mord men frikändes år 2011 i både tingsrätten och hovrätten. Våren 2012 påträffades Marina Johanssons kropp inlindad i bl.a. en presenning i ett skogsområde några kilometer från bostaden. Hon hade en skottskada i huvudet. 

Riksåklagaren ansökte i april i år om resning till nackdel för den tidigare frikände mannen. Enligt riksåklagaren har bevisningen stärkts avsevärt genom att Marina Johansson har hittats död och genom de omständigheter som numera har blivit kända. 

Högsta domstolen har kommit fram till att det visserligen inte är klarlagt men sannolikt att den f.d. sambon skulle ha dömts enligt åtalet om den nya bevisningen hade varit känd redan under rättegången. Resning har därför beviljats. Målet ska tas upp på nytt i Hovrätten för Västra Sverige. 

Mannen har förklarats häktad i sin utevaro. Förhandling i häktningsfrågan kommer att hållas i Högsta domstolen. 

Två av domstolens ledamöter är skiljaktiga och anser inte att kraven för resning är uppfyllda.

Högsta domstolens mål Ö 1752-13 

 

 

 

 

Senast ändrad: 2013-11-01

För mer information kontakta:

Göran Lambertz
Justitieråd
08-561 666 13, mobil 070-312 88 31