JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen beviljar resning rörande Kalamarksmordet

[2016-12-29] Högsta domstolen

Den i dag 54-årige man som år 2005 dömdes för mord och grovt rån till livstids fängelse får rätt till en ny prövning i hovrätten.

I april 2004 begicks allvarliga brott mot två bröder boende på en gård i Kalamark utanför Piteå. Den ena brodern avled och den andra brodern skadades svårt. I mars året därpå dömdes en i dag 54-årig man för brotten. Han fälldes för mord och grovt rån och påföljden bestämdes till fängelse på livstid. Han skulle också betala skadestånd till den överlevande brodern.

Till grund för den fällande domen låg framför allt uppgifter som lämnats av en bekant till mannen. Utöver detta huvudvittne fanns i målet också andra vittnesuppgifter samt bl.a. dokumentation från undersökningar på brottsplatsen och information om telefontrafik mellan olika personer.

Den dömde mannen har vid två tidigare tillfällen ansökt om resning avseende hovrättens dom. Ansökningarna har avslagits. Till grund för dessa ansökningar har mannen bl.a. gjort gällande att ny information om telefontrafiken visar att huvudvittnet inte har lämnat riktiga uppgifter. Till grund för den nu aktuella resningsansökningen har anförts bl.a. att det finns ytterligare nytt material som visar att huvudvittnet på en rad punkter lämnar uppgifter som avviker från de uppgifter som han tidigare har lämnat.

Högsta domstolen konstaterar att huvudvittnets uppgifter har varit avgörande för den fällande domen. Den osäkerhet som nu har uppkommit när det gäller tilltron till och tillförlitligheten av hans uppgifter får betydelse för bevisvärdet av hans utsaga. Det finns därför mot bakgrund av vad som har kommit fram synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om den dömde mannen har begått brotten. Högsta domstolen beaktar också att det är fråga om ett livstidsstraff.

Beslutet innebär att målet i de aktuella delarna ska tas upp av Hovrätten för Övre Norrland och att hovrätten ska göra en ny prövning av frågan om mannen har begått brotten.

Högsta domstolen meddelar inte något beslut om att stoppa verkställigheten av fängelsestraffet i avvaktan på hovrättens behandling av målet.


Bifogade filer:

Ö 5257-15


Senast ändrad: 2016-12-28

För mer information kontakta:

Anders Eka
Justitieråd
08-561 666 14