JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen beviljar resning i våldtäktsmål

[2013-05-24] Högsta domstolen

I februari 2003 dömdes en man till fängelse 14 år för våldtäkter och grova våldtäkter mot en minderårig dotter. Åtalet vilade i stor utsträckning på dotterns berättelse. Senare lämnade dottern uppgifter om att hon hade utsatts för nya övergrepp av andra personer. Dessa uppgifter visade sig till viss del vara felaktiga och kunde i andra delar ifrågasättas. Högsta domstolen har bedömt att det finns synnerliga skäl att på nytt pröva om mannen har förövat de brott som han dömts för.

Högsta domstolen har i dag beviljat resning i ett mål där en man år 2003 dömdes till fängelse 14 år för våldtäkt och grov våldtäkt mot sin minderåriga dotter under åren 1983 till 1990. Enligt hovrättens dom ska han vid upp till 200 tillfällen ha tilltvingat sig samlag med dottern. Vid två tillfällen ska andra män ha deltagit. 

Domarna vilade i stor utsträckning på dotterns uppgifter. Det fanns dock viss bevisning som bedömdes stödja dotterns berättelse, bl.a. rättsmedicinsk utredning och vittnesmål om några konkreta händelser som kunde tyda på att dottern hade utsatts för sexuella övergrepp. Dottern hade vidare berättat eller antytt för ett stort antal personer att hon var utsatt för sexuella övergrepp. 

I samtal med terapeuter ett antal år efter hovrättens dom ska dottern ha lämnat uppgifter om att hon utsatts och utsattes för nya, systematiska våldtäkter med inslag av rituellt och sadistiskt våld. Polisiära spaningsinsatser visade att en del av uppgifterna var felaktiga. I andra delar var uppgifterna enligt riksåklagaren närmast osannolika. 

Tilltron till dotterns uppgifter om vad hon utsatts för får enligt Högsta domstolen anses ha varit avgörande för hovrättens bedömning att mannen hade gjort sig skyldig till brott enligt åtalet. Eftersom de nya uppgifterna skadar tilltron till dotterns tidigare berättelse i sådan grad att det finns anledning att betvivla mannens skuld, finns det enligt Högsta domstolen synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om mannen har förövat de brott som han har dömts för. 


Bifogade filer:

Ö 1459-12


Senast ändrad: 2013-05-24