JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen bestämmer påföljden för falsk tillvitelse till skyddstillsyn

[2015-12-21] Högsta domstolen

En kvinna, som var 20 år vid tiden för händelserna, hade sanningslöst utpekat och anmält en tidigare pojkvän för allvarlig brottslighet. En av anmälningarna ledde till att mannen frihetsberövades. Kvinnan led vid tiden för händelserna av en psykisk störning.

Både tingsrätten och hovrätten dömde kvinnan till fängelse. Hovrätten bestämde straffets längd till åtta månader.

Högsta domstolen gjorde samma bedömning som tingsrätten och hovrätten när det gällde skuldfrågan och fann att kvinnan gjort sig skyldig till flera fall av falsk tillvitelse avseende uppgifter bl.a. om att mannen skulle ha utsatt henne för våldtäkt och misshandel.

Brottslighetens straffvärde uppgick enligt Högsta domstolen till tio månaders fängelse men med hänsyn till hennes ålder och psykiska störning skulle ett fängelsestraff ha bestämts till sex månader. Enligt fast praxis ska dock en annan (icke frihetsberövande) påföljd väljas om ett fängelsestraff skulle understiga tolv månader, om inte brottstypens art medför att fängelse ändå bör dömas ut. Enligt Högsta domstolen fanns det inte tillräckliga skäl att särbehandla brottet falsk tillvitelse med hänsyn till brottstypens art.

Påföljden bestämdes därför till skyddstillsyn med en föreskrift om att kvinnan ska underkasta sig psykiatrisk behandling.

Kvinnan ålades att betala kränkningsersättning till mannen med 35 000 kr.


Bifogade filer:

B 5187-14


Senast ändrad: 2015-12-21

För mer information kontakta:

Anders Eka
Justitieråd
08-561 666 14

Karin Annikas Persson
Justitiesekreterare
08- 561 666 38