JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen begär yttrande från riksåklagaren om häktningen av Julian Assange

[2015-03-10] Högsta domstolen

Julian Assange häktades av tingsrätten den 18 november 2010 och en europeisk arresteringsorder utfärdades för att kunna verkställa häktningen. Varken häktningsbeslutet eller arresteringsordern har ännu verkställts. I juni 2014 yrkade Julian Assange att tingsrätten skulle undanröja beslutet om häktning. Tingsrätten avslog hans yrkande. Efter att Julian Assange överklagat tingsrättens beslut avslog även hovrätten hans yrkande. Julian Assange har därefter överklagat hovrättens beslut och bl.a. yrkat att Högsta domstolen ska upphäva beslutet om utevarohäktning.

Högsta domstolen har den 10 mars 2015 förordnat att riksåklagaren skyndsamt ska inkomma med svarsskrivelse i målet, särskilt gällande frågan om bedrivandet av utredningsarbetet och proportionalitetsprincipen.

Senast ändrad: 2015-03-10