JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen bedömer om ett narkotikabrott ska betraktas som grovt eller synnerligen grovt

[2017-11-09] Högsta domstolen

En man åtalades för att under fyra veckor i juli 2016 ha hanterat cirka 1 kg kokain och drygt 7 hg cannabis samt ha förmått tre andra personer att förvara och överlåta narkotika. En grillkiosk centralt belägen i en Stockholmsförort hade använts vid narkotikaförsäljningen.

Den 1 juli 2016 infördes brottsrubriceringen synnerligen grovt narkotikabrott i narkotikastrafflagen. I Högsta domstolen var frågan i första hand om brottet skulle rubriceras som synnerligen grovt narkotikabrott. Mannen hade dömts av tingsrätten för synnerligen grovt narkotikabrott till fängelse i sju år. Hovrätten hade dock ansett att brottet var att betrakta som ett grovt brott och sänkte straffet.

Högsta domstolen gör en samlad bedömning av omständigheterna i målet. Domstolen beaktar bl.a. mannens roll vid narkotikahanteringen, verksamhetens art och omfattning, att det var fråga om en stor, men inte synnerligen stor mängd narkotika och kommer fram till att det visserligen var fråga om en mycket allvarlig narkotikabrottslighet, men att den inte kan kvalificeras som ett synnerligen grovt brott. Liksom hovrätten anser Högsta domstolen att straffet ska bestämmas till fängelse i fem år och fyra månader.


Bifogade filer:

B 3492-17


Senast ändrad: 2017-11-09

För mer information kontakta:

Kerstin Calissendorff
Justitieråd
08-561 666 18

Karl Axel Öberg
Justitiesekreterare
08-561 666 20