JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen avslår en privatpersons begäran om att i elektronisk form få ut en hovrätts dagboksblad.

[2015-07-13] Högsta domstolen

Begäran gällde att få ut en fil med så många dagboksblad som möjligt i mål från ett visst år. Personen i fråga gjorde gällande att det s.k. privatpersonsundantaget i personuppgiftslagen (PUL) är tillämpligt om det är fråga om ett begränsat antal personuppgifter. Privatpersonsundantaget innebär att bestämmelserna i PUL inte behöver beaktas av en privatperson som hanterar personuppgifter på sin dator. Hovrätten avslog begäran.

I sitt beslut uttalar sig Högsta domstolen om hur undantaget i PUL för privat behandling av personuppgifter ska tolkas. Undantaget ansågs inte vara tillämpligt i det aktuella fallet, och inga dagboksblad kunde lämnas ut i elektronisk form.

Senast ändrad: 2015-07-13