JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen avgör tvist om rätt till prisavdrag vid fel i konsumenttjänst

[2016-04-05] Högsta domstolen

Ett företag som anlitades för att lägga ett nytt golv i en bostadsrättslägenhet utförde arbetet felaktigt. När företaget ville avhjälpa felen ställde bostadsrättshavaren upp villkor för att acceptera erbjudandet.

Enligt Högsta domstolen gick vissa av villkoren utöver vad som omfattades av parternas avtal. Bostadsrättshavaren ansågs därför ha avvisat företagets erbjudande om att avhjälpa felen. Några särskilda skäl för att avvisa ansågs inte ha förelegat. Under dessa förhållanden hade bostadsrättshavaren inte rätt till prisavdrag. Högsta domstolen fann således att bostadsrättshavaren var skyldig att betala priset för tjänsten.


Bifogade filer:

T 2963-14


Senast ändrad: 2016-04-05

För mer information kontakta:

Åsa Brundin
Justitesekreterare
08-561 667 46

Ella Nyström
Justitieråd
08-561 666 17