JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen avgör tvist om internetauktion

[2016-12-29] Högsta domstolen

Högsta domstolen har i dag avgjort en tvist om köp vid nätauktion. HD har ansett att avtal träffats genom att den utsatta sluttiden för auktionen passerats.

En ägare av ett skåp lade ut en säljannons i en Facebookgrupp, som vid tillfället hade några tusen medlemmar. Budgivningen skedde i en auktionstråd i gruppen. Under budgivningen angav säljaren att sluttiden för auktionen var kl. 15. Av misstag angav säljaren senare att sluttiden var kl. 16.

En budgivare som hade lämnat det högsta budet kl. 15, 1 200 kr, hade strax därefter kontakt med säljaren, som bekräftade att skåpet kunde hämtas nästa dag. Drygt 20 minuter senare mejlade säljaren till budgivaren om misstaget med sluttiden. Budgivaren invände att det fanns ett avtal om försäljning av skåpet. Säljaren lät auktionen fortsätta och sålde sedan skåpet till en annan budgivare för 4 700 kr.

Högsta domstolen har nu avgjort en skadeståndstvist mellan säljaren och den förste budgivaren. HD uttalar att allmänna avtalsrättsliga principer för auktion ska tillämpas, eftersom inga andra villkor angetts av säljaren. Vid sådana nätauktioner har den angivna sluttiden samma funktion som klubbslaget vid en traditionell auktion. Genom att sluttiden kl. 15 passerats hade avtal ingåtts om försäljning av skåpet för 1 200 kr till den förste budgivaren, som var i god tro om att sluttiden var kl. 15. Säljaren ansågs inte ha rätt att ångra sig på grund av sitt misstag att ange en senare sluttid. Säljaren blev därför skadeståndsskyldig med prisskillnaden mellan buden, 3 500 kr.


Bifogade filer:

T 4080-15


Senast ändrad: 2016-12-28

För mer information kontakta:

Lars Edlund
Justitieråd
08-561 666 00

Lars Brandt
Justitiesekreterare
08-561 666 00