JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen avgör tvist om ansvar vid andrahandsuthyrning

[2014-06-17] Högsta domstolen

Förstahandshyresgäst ansvarig för skada som vållats av andrahandshyresgäst.

Högsta domstolen har i dag avgjort en tvist mellan en hyresvärd och en hyresgäst om en skada som har vållats av en andrahandshyresgäst. Enligt domen ska förstahandshyresgästen betala ersättning till hyresvärden för skadan.

Hyresgästen ansåg att hyresvärdens samtycke till andrahandsuthyrningen innebar att hyresgästen inte var ansvarig för skadan. Högsta domstolen slog dock fast att hyresgästens ansvar kvarstår även när det finns samtycke till andrahandsuthyrningen.

Målnummer T 2031-13


Bifogade filer:

Dom T 2031-13


Senast ändrad: 2014-06-17

För mer information kontakta:

Lars Edlund
Justitieråd
08-561 666 00

Emilie Strömberg
Justitiesekreterare
08-561 678 33