JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen avgör mål om rätt till ersättning för utskrift av förundersökningsprotokoll

[2015-11-03] Högsta domstolen

Genom avgörandet klargör Högsta domstolen att en offentlig försvarare som fått ett förundersökningsprotokoll i elektronisk form har rätt till ersättning för utskrift av materialet.

Eftersom domstolarna i allt högre grad översänder förundersökningsprotokoll till offentliga försvarare i elektronisk form har frågan uppkommit om en försvarare har rätt att få ersättning för de kostnader som uppstår när materialet skrivs ut.

Enligt Högsta domstolen ger rättegångsbalken en offentlig försvarare rätt att kostnadsfritt få en kopia av förundersökningsprotokollet i pappersformat. Som en konsekvens av detta bör försvararen ha rätt till ersättning för utskrift av ett protokoll som har översänts i elektronisk form. Ersättningen ska bestämmas utifrån de principer som följer av avgiftsförordningen.

 

 

 

 

 

 

 

 


Bifogade filer:

Ö 3531-14


Senast ändrad: 2015-11-03

För mer information kontakta:

Anders Eka
Justitieråd
08-561 666 14

Martin Prosell
Justitiesekreterare
08- 561 667 14