JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen avgör ett mål om häktning av en unionsmedborgare

[2016-11-30] Högsta domstolen

En unionsmedborgare som är medborgare och har hemvist i ett annat unionsland än Sverige dömdes till fängelse i tre månader. Det beslutades att han på grund av flyktfara skulle stanna kvar i häkte. Häktningsbeslutet har ansetts inte strida mot den unionsrättsliga principen om likabehandling.

En person som är medborgare och har sitt hemvist i Litauen greps på Arlanda flygplats misstänkt för narkotikasmuggling. Han häktades på grund av att det ansågs föreligga flyktfara, dvs. en risk för att han skulle avvika eller på annat sätt undandra sig lagföring eller straff. Han dömdes till fängelse i tre månader och skulle på grund av flyktfara stanna kvar i häkte.

Mannen har överklagat häktningsbeslutet. Han har gjort gällande att det strider mot den unionsrättsliga principen att alla unionsmedborgare som befinner sig i samma situation ska behandlas lika.

Syftet med häktning på grund av flyktfara efter dom är främst att förhindra att den dömde undgår det fängelsestraff som han eller hon har dömts till. I situationer där fängelsestraffet är tre månader kan det verkställas utan den dömdes medverkan endast om han eller hon befinner sig i Sverige. Den som har hemvist i ett annat unionsland och beger sig dit kan alltså inte med tvång förmås att verkställa det utdömda straffet. När den dömdes hemvist medför en sådan skillnad i möjligheterna till verkställighet, kan den som har hemvist i ett annat unionsland inte anses befinna sig i samma situation som den som har hemvist i Sverige. Högsta domstolen, som ansåg att det förelåg flyktfara, har därför avslagit överklagandet.


Bifogade filer:

Ö 5052-16


Senast ändrad: 2016-11-30

För mer information kontakta:

Stefan Johansson
Justitieråd
08-561 666 16

Elisabeth Ståhl
Justitiesekreterare
08-561 666 32