JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen avgör ett mål om ersättning till en uppsagd lokalhyresgäst

[2017-04-11] Högsta domstolen

Högsta domstolen har i dag i en dom avgjort en tvist om en lokalhyresgästs rätt till ersättning när hyresvärden sagt upp avtalet utan befogad anledning.

Stockholms läns landsting hyrde ut en kafélokal i entréhallen till ett sjukhus. Landstinget sade upp hyresavtalet i samband med en ombyggnad, och hyresgästen fick lägga ned sin rörelse. Det uppkom tvist mellan landstinget och hyresgästen om avflyttningsersättning enligt jordabalken.

Högsta domstolen slår fast att uppsägningen inte var befogad enligt jordabalkens regler. Hyresgästen hade därför rätt till ersättning för sin ekonomiska förlust. Ersättningen har beräknats genom att rörelsens värde jämförts med rörelser i liknande lokaler.


Bifogade filer:

T6030-15


Senast ändrad: 2017-04-11

För mer information kontakta:

Lars Edlund
Justitieråd
08-561 666 00

Anna Tikkanen
Justitiesekreterare
08-561 666 43