JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Högsta domstolen ändrar en hovrättsdom och dömer för grov våldtäkt

[2016-10-11] Högsta domstolen

Grov våldtäkt när två män genomförde samlag och jämförliga sexuella handlingar med en målsägande som befann sig i en särskilt utsatt situation.

En kvinna befann sig i en personbil tillsammans med två män. Hon var, påverkad av alkohol och narkotika, i ett halvsovande tillstånd, stundvis handlingsförlamad och kroppsligt utslagen. Männen utnyttjade att kvinnan befann sig i en särskilt utsatt situation och genomförde var för sig, men i en följd, samlag och jämförliga sexuella handlingar med henne.

Tingsrätten dömde den man som var åtalad för grov våldtäkt. Hovrätten gjorde däremot en annan bedömning och dömde honom för våldtäkt av normalgraden.

Högsta domstolen ändrar nu hovrättens dom och dömer mannen för grov våldtäkt. Den omständighet som särskilt medför att våldtäkten ska bedömas som grov är att fler än en person förgrep sig på kvinnan. 

Mannen, som även hade gjort sig skyldig till ett narkotikabrott, döms till ett sammanlagt fängelsestraff på fem år.


Bifogade filer:

B 1432-16


Senast ändrad: 2016-10-11

För mer information kontakta:

Stefan Johansson
Justitieråd
08-561 666 16

Ylva Meyer
Justitiesekreterare
08-561 667 42

Målnummer:

B 1432-16