JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hallå där, Stefan Lindskog…

[2017-01-19] Högsta domstolen

… Högsta domstolens ordförande. Ni har precis publicerat er verksamhetsberättelse för 2016, där ni presenterar er verksamhet i en mer populär form.

Berätta, varför har ni valt att ta fram denna typ av verksamhetsberättelse?

– Högsta domstolens uppgift är inte bara att ta fram prejudikat. Som prejudikatinstans har vi ett ansvar att sprida information om domstolens roll och verksamhet i en bredare krets. Vi har en uppgift att se till att omvärlden får del av det vi arbetar med. Vi arbetar en hel del med att göra oss mer tillgängliga. Det handlar både om vårt sätt att skriva t.ex. avgöranden och nyhetsmeddelanden, som att göra domstolens existens tydlig utåt. Där fyller verksamhetsberättelsen en funktion.

– Vi har försökt hitta en balans i innehållet, så att den är intressant både för allmänhet, andra domstolar och myndigheter. Verksamhetsberättelsen innehåller både artiklar, fakta och statistik. Vi berättar om vår verksamhet, våra externa kontakter, våra målsättningar och hur vi nått dem under 2016.

Vad finns det för information i verksamhetsberättelsen som är intressant för medarbetare på andra domstolar?

– I stort tror jag det har ett värde för alla inom Sveriges Domstolar att få en inblick i hur arbetet bedrivs i Högsta domstolen. Det är bra ur allmänbildningssynpunkt. Sedan finns det nyttig information om exempelvis handläggningstider. Vi har ytterligare förkortat handläggningstiden när det gäller de mål som inte får prövningstillstånd. Sedan 2012 har tiden förkortats från fem månader till två månader. Det finns också information om några av förra årets avgöranden.

Hur kommer ni att kommunicera verksamhetsberättelsen?

– Det är viktigt med den interna förankringen på domstolen. Sedan kommer vi att skicka en tryckt version till bland annat Regeringskansliet och andra myndigheter. Vi kommer också dela ut verksamhetsberättelsen vid studiebesök. Den finns även tillgänglig på hogstadomstolen.se.

Läs mer:

Ta del av mer intressant information om Högsta domstolens verksamhet.
Högsta domstolens verksamhetsberättelse för 2016

 

Senast ändrad: 2017-01-19

Stefan Lindskog