JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

HD prövar utmätning på gemensamt bankkonto

[2015-11-06] Högsta domstolen

Kronofogdemyndigheten hade i december 2013 utmätt hälften av det belopp som fanns på ett bankkonto som två makar hade gemensamt. Utmätningen skedde för kvinnans skatteskulder.

Makarna överklagade och invände att utmätning hade skett också i maj 2013 på samma konto och att hälften av behållningen då hade tagits i anspråk för kvinnans skulder. Det som fanns på kontot i december 2013 skulle därför anses tillhöra mannen ensam.

Högsta domstolen har avslagit överklagandet. Eftersom det saknas uppgifter och utredning från makarna om användningen av deras konto efter den första utmätningen, får det anses framgå att hälften av behållningen i december 2013 tillhör kvinnan. 


Bifogade filer:

Ö 701-15


Senast ändrad: 2015-11-06

För mer information kontakta:

Dag Mattsson
Justitieråd
08-561 666 00

Anna Berglund
Justitiesekreterare
08-561 666 00