JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Gymnasieelever döms för ofredande trots påstått samtycke till gärningen

[2013-05-28] Högsta domstolen

En grupp gymnasieelever band en annan elev till händer och fötter med tejp. Sedan knuffade de in honom i en dusch som stod på. Därefter släpade de och bar honom runt i skolans allmänna utrymmen. Högsta domstolen har idag dömt fyra av gymnasieeleverna för ofredande.

Gymnasieeleverna påstod att man hade ingått ett ”vad” och att eleven hade samtyckt till händelseförloppet.

Högsta domstolen finner det utrett att eleven inte var med på tejpningen utan kände sig pressad att säga att han samtyckte. Högsta domstolen kommer också fram till att gymnasieeleverna förstod att den andre eleven inte deltog frivilligt. Högsta domstolen anser att straffvärdet av gärningen motsvarar fängelse tre månader. Påföljderna bestäms till ungdomstjänst samt till ungdomsvård och dagsböter


Bifogade filer:

B 5689-12


Senast ändrad: 2013-05-28