JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Gränsdragningen mellan grov och synnerligen grov narkotikasmuggling

[2018-09-19] Högsta domstolen

En kurir som smugglat ca 20 kg metamfetamin till Sverige döms för grov narkotikasmuggling till fängelse i fem år och sex månader. Genom domen ger Högsta domstolen ytterligare vägledning när det gäller gränsdragningen mellan grov och synnerligen grov narkotikabrottslighet.

Vid tullkontroll av en personbil påträffades ca 20 kg metamfetamin i ett hål under bilens framsäten. Föraren, som agerat kurir, erkände att han smugglat narkotikan till Sverige.

 

Tingsrätten dömde kuriren för grov narkotikasmuggling till fängelse i fem år och sex månader. Hovrätten ansåg att det var fråga om synnerligen grov narkotikasmuggling och bestämde fängelsestraffet till sex år.

 

20 kg metamfetamin är en särskilt stor mängd narkotika, men inte synnerligen stor. Smugglingen präglades av viss förslagenhet, men inte sådan särskild förslagenhet som krävs för att brottet ska bedömas som synnerligen grovt. Kuriren hade förstått att han handlat inom ramen för en verksamhet som har bedrivits i större omfattning, men det var inte visat att han känt till hur verksamheten varit upplagd eller haft någon inblick i vilken närmare omfattning den haft.

 

Högsta domstolen dömer kuriren för grov narkotikasmuggling till fängelse i fem år och sex månader.


Bifogade filer:

B 573-18


Senast ändrad: 2018-09-19

För mer information kontakta:

Stefan Johansson
Justitieråd
08-561 666 16

Karin Ahlstrand Oxhamre
Justitiesekreterare
08-561 666 50