JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Gåvovillkor om samäganderättslagen gäller inte mot en köpare

[2017-04-12] Högsta domstolen

I ett gåvovillkor föreskrevs att regeln i samäganderättslagen om rätt till försäljning på offentlig auktion inte skulle gälla. Högsta domstolen har nu i ett vägledande principiellt avgörande slagit fast att den som köper andelar i fastigheten inte utan vidare är bunden av villkoret.

Tillsammans med sina fyra syskon fick en kvinna en mindre fastighet vid Valdemarsvik i gåva av sin far. I gåvobrevet föreskrevs att reglerna i samäganderättslagen inte fick göras gällande. Enligt den lagen får varje delägare ansöka om att en samägd fastighet ska säljas på offentlig auktion.

Några år senare sålde de fyra syskonen sina andelar till en man. Men kvinnan i målet ville inte sälja sin. Det medförde att hon och mannen tillsammans kom att äga fastigheten. Mannen ansökte då om att hela fastigheten skulle säljas på offentlig auktion med stöd av samäganderättslagen. Kvinnan invände att gåvovillkoret hindrade detta.

Frågan var alltså om ett gåvovillkor av detta slag följer med egendomen och binder köparen, dvs. om det har s.k. sakrättslig verkan.

I avgörandet redovisar Högsta domstolen de principiella utgångspunkter som gäller för förfogandebegränsningar. Domstolen kommer fram till att villkoret inte utan vidare är bindande för köparen. Villkoret gäller bara för mottagaren av gåvan personligen, men det binder som princip inte den som sedan köper egendomen av mottagaren. Det gäller även om köparen skulle ha känt till villkoret.

Mannen hade därmed rätt att få hela fastigheten utbjuden till försäljning på offentlig auktion.


Bifogade filer:

Ö 583-16


Senast ändrad: 2017-04-12

För mer information kontakta:

Dag Mattsson
Justitieråd
08-561 666 07

Pia Nilsson Taari
Justitiesekreterare
08-561 666 71