JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Förälders skadeståndsansvar jämkas inte i det s.k. Instagrammålet

[2015-06-18] Högsta domstolen

Högsta domstolen har i dag meddelat dom i det s.k. Instagrammålet. Målet handlade i Högsta domstolen om jämkning av förälders skadeståndsansvar för brott begångna av barnet. Högsta domstolen har inte jämkat skadeståndsansvaret.

I december 2012 spred två tonårsflickor i Göteborg uppgifter om ett stort antal personer genom det sociala nätverket Instagram. Flickorna dömdes för grovt förtal. De dömdes också att betala skadestånd för kränkning om 15 000 kr till var och en av målsägandena. Mamman till en av flickorna förpliktades att solidariskt med dottern betala 8 800 kr till var och en av målsägandena. 

Högsta domstolen har nu prövat om mammans skadeståndsansvar ska jämkas. Med hänsyn till de krav som ställs i lagen har Högsta domstolen kommit fram till att det inte finns förutsättningar för jämkning.

En av domstolens ledamöter är skiljaktig och anser att skadeståndet ska jämkas till hälften.


Bifogade filer:

T 2909-14


Senast ändrad: 2015-06-18