JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fängelse i 14 år för försök till mord

[2015-11-04] Högsta domstolen

HD har i dag meddelat dom i målet angående kvinnan från Södertälje som föll från en balkong på sjätte våningen och överlevde fallet. HD anser att det är bevisat att kvinnans man försökte döda henne genom att kasta eller släppa ned henne från balkongen. HD dömer mannen för försök till mord till fängelse i 14 år. Han ska också betala skadestånd på cirka 350 000 kr till kvinnan. Hovrätten hade kommit fram till att bevisningen för att mannen var skyldig inte var tillräcklig och frikände honom därför.

I HD drevs målet av kvinnans målsägandebiträde och alltså inte av åklagare, eftersom riksåklagaren inte hade överklagat hovrättens dom. Kvinnan åberopade viss ny bevisning, bl.a. en ny genomgång av brottsplatsundersökningen och av den rättsmedicinska utredningen.

Kvinnan blev mycket allvarligt skadad. Hon mindes vissa saker som hade hänt innan hon föll. Men själva fallet kom hon inte ihåg.

I målet fanns det en stor mängd bevisning. I sin dom tar HD upp en del allmänna frågor om hur bevisning av olika slag bör bedömas och anvisar en modell för hur en strukturerad bevisprövning kan utföras.

Det var den tekniska och den rättsmedicinska utredningen som fick störst betydelse för utgången. En del av vittnesbevisningen var också viktig, liksom innehållet i de sms som mannen och kvinnan hade sänt till varandra strax före händelsen.

Bevisvärdet av kvinnans berättelse var lågt enligt HD, bl.a. beroende på de allvarliga skador som hon fick. Men hennes uppgifter hade så starkt stöd av den övriga bevisningen att det räckte för att det stränga beviskravet i brottmål skulle vara uppfyllt. Mannens förklaring till fallet gick ut på att kvinnan hade försökt begå självmord genom att falla från balkongen. HD kom fram till att detta inte kunde vara riktigt och att det var ställt utom rimligt tvivel att mannen, efter att först ha misshandlat kvinnan, hade kastat eller släppt henne från balkongen med avsikt att hon skulle slå ihjäl sig.

Att straffet blev så strängt som fängelse i 14 år berodde på att det fanns flera försvårande omständigheter, bl.a. att brottet begicks av en närstående i familjens hem och att kvinnan fick skador för livet.

 


Bifogade filer:

B 4003-14


Senast ändrad: 2015-11-04

För mer information kontakta:

Martin Borgeke
Justitieråd
08-561 666 19

Riikka Liljenfeldt
Justitiesekreterare
08-561 666 29