JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) besöker Sverige

[2018-05-21] Högsta domstolen

Den 20–23 maj 2018 besöker EU-domstolen Sverige.

Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen är tillsammans med Utrikesdepartementet och Justitiedepartementet värdar för besöket. Senaste gången EU-domstolen besökte Sverige var för drygt 20 år sedan. Sedan dess har mycket hänt inom såväl unionsrätten som den svenska rättsordningen och besöket ger ett mycket välkommet tillfälle för erfarenhetsutbyte och diskussioner.

Under besöket kommer EU-domstolen bl.a. att träffa de högsta domstolarna, Svea hovrätt och Kammarrätten i Stockholm för att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma och aktuella frågor. EU-domstolen kommer vidare att delta i ett seminarium som Utrikesdepartementet och Justitiedepartementet anordnar på temat ”Fundamental rights in the European Union – can the principle of mutual recognition be upheld?”. Ordförandena i de högsta domstolarna, Mats Melin och Stefan Lindskog, deltar tillsammans med Koen Lenaerts, ordförande i EU-domstolen, och Juliane Kokott, generaladvokat i EU-domstolen, som paneldeltagare i seminariet. Moderator är justitiekanslern Anna Skarhed.

 

EU-domstolen kommer också att träffa Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och EU- och handelsminister Ann Linde.

 

Senast ändrad: 2018-05-21