JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ett åtal för sexuellt ofredande alternativt ofredande har ogillats

[2018-06-14] Högsta domstolen

En man har av hovrätten dömts för sexuellt ofredande bestående i bl.a. att han smekt en 15-årig flicka på hennes underben utanpå kläderna vid två tillfällen. Den huvudsakliga frågan i Högsta domstolen har varit om mannens handlande har haft en så tydlig sexuell inriktning att det är straffbart som sexuellt ofredande.

För att ett handlande ska utgöra ett sexuellt ofredande krävs en kvalificering av det sexuella inslaget. Handlandet måste alltså ha en tydlig sexuell inriktning eller prägel. Inte varje kroppslig beröring kan, även om den uppfattas som ett närmande av den som utsätts, vara straffbar som sexuellt ofredande.

Beröring av en annan persons könsdelar är av sådan karaktär att handlandet i stort sett alltid uppfyller kravet. När det är fråga om en kroppslig beröring som inte redan i sig typiskt sett uppfyller kravet på tydlig sexuell inriktning eller prägel, får förhållandena i det enskilda fallet större betydelse. En beröring kan, bl.a. beroende på avsikten hos den som utför handlingen, helt sakna sexuell koppling eller utgöra en sexuell invit. Så kan exempelvis en smekning av en annan persons rygg i ett fall ske som tröst och i ett annat fall utgöra ett sexuellt närmande.

Ett handlande som består i att smeka en annan person på underbenen utanpå kläderna har typiskt sett inte en tydlig sexuell inriktning eller prägel. I det aktuella fallet var inte heller övriga omständigheter – däribland att mannen efter händelserna berättade för målsäganden att han var intresserad av henne – sådana att kravet på en tydlig sexuell inriktning eller prägel kunde anses uppfyllt.

Handlandet utgjorde inte heller ett ofredande. Även om beröringarna varit oönskade av målsäganden och av henne uppfattats som obehagliga utgjorde de inte en så kännbar fridskränkning som krävs för att mannen skulle dömas för ofredande.


Bifogade filer:

B 2066-17


Senast ändrad: 2018-06-14

För mer information kontakta:

Mari Heidenborg
Justitieråd
08-561 666 10

Pia Nilsson Taari
Justitiesekreterare
08-561 666 71