JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Ersättning för kränkning via internet.

[2015-03-16] Högsta domstolen

Högsta domstolen har idag meddelat dom i ett mål om ersättning för kränkning via internet.

Högsta domstolen har höjt kränkningsersättningen till 70 000 kr. Göta hovrätt hade sänkt den av tingsrätten utdömda kränkningsersättningen från 130 000 kr till 25 000 kr.

Sedan en ung man utan medgivande på två porrsajter på internet lagt ut en film som visade när han i sitt hem hade samlag med en ung kvinna, dömdes han av tingsrätten för grovt förtal. Högsta domstolen har prövat storleken av den ersättning som han ska utge för den kränkning som brottet innebar.

Högsta domstolen konstaterar att utgångspunkten för bestämmande av kränkningsersättning är den brottsliga handlingens art och graden av allvar i den kränkning av den personliga integriteten som brottet typiskt sett innebär.

Enligt domstolen har handlingen innefattat en allvarlig kränkning både av kvinnans anseende (genom att filmen förmedlade det felaktiga intrycket att hon velat göra inspelningen tillgänglig för andra och härtill som pornografi) och av hennes privatliv (genom att filmen avsett en rent privat angelägenhet).


Bifogade filer:

T 5670-13


Senast ändrad: 2015-03-16

För mer information kontakta:

Kerstin Calissendorff
Justitieråd
08-561 666 18

Karin Annikas Persson
Justitiesekreterare
08-561 666 38