JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

En företagsmäklare kan vara registreringsskyldig enligt fastighetsmäklarlagen

[2015-12-23] Högsta domstolen

Högsta domstolen har i en dom klargjort att registreringsskyldigheten för fastighetsmäklare gäller även vid yrkesmässig förmedling av en fastighet i samband med en överlåtelse av tillgångarna i en företagsrörelse. Det saknar betydelse om fastighetens värde utgör bara en begränsad del av tillgångarna.

I det överklagade målet hade en företagsmäklare förmedlat försäljning av tillgångarna i en livsmedelsrörelse i Enköping. Bland tillgångarna fanns den fastighet där livsmedelsbutiken låg. Mäklaren var inte registrerad som fastighetsmäklare. Högsta domstolen konstaterar att en sådan förmedling omfattas av registreringsskyldigheten i fastighetsmäklarlagen. Mäklaren, som hade frikänts i tingsrätten och hovrätten, dömdes därmed till böter.


Bifogade filer:

B 4261-14


Senast ändrad: 2015-12-23

För mer information kontakta:

Dag Mattsson
Justitieråd
08-561 666 00

Pia Nilsson Taari
Justitiesekreterare
08-561 666 00