JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

En flygpassagerare som drabbats av en försening måste reklamera inom skälig tid för att ha rätt till ersättning

[2018-03-15] Högsta domstolen

Fyra passagerare reste i augusti 2013 med Turkish Airlines reguljärflyg från Göteborg till Antalya i Turkiet. Flyget anlände mer än tre timmar för sent. Enligt EU:s flygpassagerarförordning hade de därför rätt till ersättning med 400 euro var. Passagerarna krävde ersättning drygt två år och tre månader efter flygningen. Högsta domstolens dom innebär att rätten till ersättning faller bort om en passagerare inte anmäler sitt anspråk till flygbolaget inom skälig tid. I det aktuella fallet ansågs alltför lång tid ha gått innan kraven framställdes.

Flygbolaget ansåg att passagerarnas rätt till ersättning hade fallit bort, eftersom de hade meddelat flygbolaget sina krav för sent. Enligt passagerarna hade de ingen skyldighet att framställa kraven inom viss tid.

 

Högsta domstolen slår i domen fast att det i svensk kontraktsrätt finns en allmän princip om skyldighet att reklamera. Den som vill göra gällande krav på ersättning vid en försening måste reklamera, annars förlorar han eller hon rätten att bl.a. kräva skadestånd eller liknande ersättning. Detta gäller enligt Högsta domstolen också på det transporträttsliga området och då även för transporter som regleras av EU:s flygpassagerarförordning. På samma sätt som vid vissa andra transporter och konsumenttjänster ska en reklamation inom två månader från ankomsten alltid anses lämnad i rätt tid.

 

I det aktuella fallet hade reklamation skett först efter drygt två år och tre månader. Rätten till ersättning enligt förordningen hade därför fallit bort.


Bifogade filer:

T 2659-17


Senast ändrad: 2018-03-15

För mer information kontakta:

Johnny Herre
Justitieråd
08-561 666 09