JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Den s.k. försökspunkten har vid mordbrand ansetts nådd när en bussruta krossats och dieselolja hällts in i bussen

[2017-06-21] Högsta domstolen

Två män som åtalats för försök till mordbrand har i dag dömts av Högsta domstolen för försök till mordbrand respektive medhjälp till försök till mordbrand. Mordbranden skulle, om den hade fullbordats, ha varit att bedöma som mindre allvarlig.

En natt i maj 2016 slog fyra personer sönder rutan i framdörren till en parkerad passagerarbuss. Personerna använde sedan hålet för att hälla ut dieselolja i den trappa som ledde upp i bussen. De avsåg att tända eld på bussen, men blev avbrutna av att bussens chaufför kom till platsen. Även om det inte visats att de försökt tända någon tändsticka eller något annat elddon har den s.k. försökspunkten, dvs. den tidpunkt då försöksansvar inträder, ansetts nådd senast när vätskan hälldes ut i bussen.

En fullbordad mordbrand skulle ha inneburit fara för förstörelse av dels bussen, dels tre i närheten stående lastbilar. Även om faran avsett egendom av ett betydande värde har det inte funnits någon beaktansvärd risk för ytterligare spridning eller fara för liv eller hälsa. Inte heller skulle det ha förelegat fara för mer betydande ideella värden (t.ex. någons hem). Mordbranden skulle därför, om den hade fullbordats, ha varit att bedöma som mindre allvarlig.

En person som deltog i skadegörelsen av bussen och i att hälla ut vätskan, har nu dömts för att, tillsammans och i samförstånd med de tre andra personerna, ha begått försök till sådan mordbrand som är att bedöma som mindre allvarlig. Straffvärdet för mordbrandsförsöket har bedömts motsvara fängelse i ett år. Han har också dömts för rån och för ett par andra brott. Fängelsestraffet för den samlade brottsligheten har bestämts till fängelse i två år och sex månader.

En annan person, som i bil körde de fyra personerna till platsen och som också satt och väntade i bilen alldeles i närheten av bussen, har – eftersom det inte är bevisat att han agerade tillsammans och i samförstånd med de fyra övriga – dömts för medhjälp till försök till mordbrand som är mindre allvarlig. Påföljden har i hans fall bestämts till skyddstillsyn.


Bifogade filer:

B 256-17


Senast ändrad: 2017-06-21

För mer information kontakta:

Petter Asp
Justitierådet
08-561 666 26

Fredrik Blommé
Justitiesekreteraren
08-561 666 68