JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Åtalades för stöld – dömdes för försök till stöld

[2015-06-16] Högsta domstolen

Högsta domstolen har i en dom idag kommit fram till att en man som åtalades för att ha stulit varor på ett byggvaruhus, men som inte hade fullbordat stöldbrottet, kunde dömas för försök till stöld i stället.

Åklagaren påstod i sin stämningsansökan att mannen hade stulit varorna. De var värda sammanlagt strax över 1 000 kr.

Enligt tingsrätten hade stölden inte fullbordats. Och eftersom åklagaren inte hade påstått något annat än stöld i sin gärningsbeskrivning ansåg tingsrätten att det inte gick att döma mannen för försök till stöld. I hovrätten yrkade åklagaren i andra hand ansvar för försök till stöld. Åklagaren ändrade dock inte på gärningsbeskrivningen. I den stod det alltså fortfarande att mannen hade stulit varorna. Hovrätten dömde ändå honom för försök till stöld.

Det är inte tillåtet för domstolen att döma för ett brott som inte omfattas av den beskrivning av gärningen som åklagaren har lämnat i stämningen. Vilka brott en gärningsbeskrivning innefattar måste domstolen bedöma från fall till fall. Domstolen måste alltså tolka gärningsbeskrivningen, bl.a. mot bakgrund av de lagbestämmelser som åklagaren har angett. Det är viktigt att den som är åtalad får veta vilket eller vilka brott som han eller hon kan dömas för. Domen får inte komma som en överraskning för henne eller honom.

I det här fallet begärde åklagaren i hovrätten att mannen skulle dömas för försök till stöld om han inte kunde fällas till ansvar för ett fullbordat stöldbrott. Under förhandlingen i hovrätten, där mannen hade en offentlig försvarare, diskuterades också frågan, om gärningen skulle bedömas som försök till stöld. Eftersom det i ett påstående att någon har stulit varor måste ligga både att han eller hon har påbörjat utförandet av en stöld av varorna och haft uppsåt att stjäla dem, och dessutom att det har funnits en risk för att stölden skulle fullbordas, anser Högsta domstolen att det var rätt av hovrätten att döma för försök till stöld. Påföljden blev villkorlig dom och 40 dagsböter.

 


Bifogade filer:

B 5390-13


Senast ändrad: 2015-06-16