JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta domstolen

En flygpassagerare som drabbats av en försening måste reklamera inom skälig tid för att ha rätt till ersättning
[2018-03-15]   Högsta domstolen
Fyra passagerare reste i augusti 2013 med Turkish Airlines reguljärflyg från Göteborg till Antalya i Turkiet. Flyget anlände mer än tre timmar för sent. Enli...

Beräkning av skadestånd vid felaktigt avregistrerat medborgarskap. Även fråga om preskription.
[2018-03-05]   Högsta domstolen
En person som felaktigt varit avregistrerad som svensk medborgare under drygt 20 år får ideell ersättning på sammanlagt 150 000 kr.

Skälig tid för uppsägning av ett långvarigt återförsäljaravtal har ansetts vara sex månader
[2018-02-14]   Högsta domstolen
En återförsäljare sades av en leverantör upp efter 22 år som försäljare av Massey Ferguson-traktorer i ett län. Parterna hade inte avtalat om vare sig...

Högsta domstolens verksamhetsberättelse för år 2017 ges ut i dag
[2018-01-15]   Högsta domstolen
Högsta domstolen ger i dag ut sin verksamhetsberättelse för år 2017. Den innehåller bl.a. texter av ordföranden och några andra justitieråd, referat av...

Korsvis tjänstgöring i de högsta domstolarna
[2018-01-08]   Högsta domstolen
Fördjupat samarbete mellan Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen genom korsvis tjänstgöring på ledamotsnivå.

Högsta domstolen höjer ersättningen för psykiskt lidande då nära anhörig blivit uppsåtligen dödad
[2017-12-29]   Högsta domstolen
Den som orsakar en persons död är skyldig att ersätta de som stod den avlidne särskilt nära för det psykiska lidande som dödsfallet innebär. Som regel bestäm...

Sony Mobile Communications AB har ansetts skyldigt att betala privatkopieringsersättning för import av mobiltelefoner (W 715 Walkman) med inbyggd mediaspelare.
[2017-12-29]   Högsta domstolen
Upphovsrätten innebär en ensamrätt för upphovsmannen att framställa exemplar av ett verk. Var och en får dock, för privat bruk, framställa ett eller några få...Prenumerera på nyheter från Högsta domstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta domstolen.