JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta domstolen

Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i ett mål om reklamationsskyldighet vid anspråk på ersättning på grund av försenat flyg
[2017-09-07]   Högsta domstolen
Högsta domstolen har beslutat att pröva frågan om en passagerare som har anspråk på ersättning enligt EU:s flygpassagerarförordning på grund av försening är...

Nytt justitieråd
[2017-09-04]   Högsta domstolen
I dag börjar den tidigare rättschefen Malin Bonthron som justitieråd i Högsta domstolen.

Högsta domstolen meddelar dom i mål om olovlig parkering och prövar om skyltningen var tydlig
[2017-08-18]   Högsta domstolen
En man parkerade tidigt på morgonen sin bil på parkeringsområdet Badhuset i Borås. Han betalade inte någon avgift för parkeringen. Parkeringsbolaget utfärdad...

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i ett mål angående grovt folkrättsbrott.
[2017-07-21]   Högsta domstolen
Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i ett mål angående grovt folkrättsbrott.

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i ett mål angående grovt sexuellt övergrepp mot barn m.m.
[2017-07-21]   Högsta domstolen
Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i ett mål angående grovt sexuellt övergrepp mot barn m.m.

Trafikskadeersättning har inte utgått när en brinnande bil antände en skola.
[2017-07-05]   Högsta domstolen
Några pojkar tände eld på en bil som stod parkerad vid Torslandaskolan i Göteborg. Elden kortslöt startmotorn och den brinnande bilen kom därigenom att...

Högsta domstolen avgör svårbedömd försäkringstvist.
[2017-07-05]   Högsta domstolen
Sedan ett företag genom fel i leveranser hade orsakat ett annat företag skada fick det drabbade företaget efter skadegörarens konkurs ingen ersättning ur...Prenumerera på nyheter från Högsta domstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta domstolen.