JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta domstolen

En försäljning av en häst har inte ansetts ha samband med den näringsverksamhet som säljaren bedrivit
[2018-11-15]   Högsta domstolen
En säljare som drev näringsverksamhet har inte ansetts vara näringsidkare i konsumentköplagens mening vid försäljningen av en häst, eftersom avtalet med en...

Ingen husrannsakan i biobank
[2018-11-01]   Högsta domstolen
En begäran om husrannsakan för beslag, i syfte att komma åt vävnadsprover från en målsägande inom ramen för en förundersökning om grov misshandel, har...

Kränkande fotografering vid kontakt mellan två personer via webbkamera
[2018-10-30]   Högsta domstolen
Två personer hade kontakt via webbkamera. En bildupptagning har ansetts ske i hemlighet när den ene personen utan den andres vetskap startade inspelningsfunk...

Tolkning av vitesundantag i ansvarsförsäkring
[2018-10-29]   Högsta domstolen
Ett vitesundantag i en ansvarsförsäkring har ansetts inte hindra en rätt till ersättning för skadestånd som motsvarar vite i ett tidigare kontraktsled.

Högsta domstolen beviljar resning i ett mål om betalningsföreläggande
[2018-10-19]   Högsta domstolen
En person förpliktades i ett mål om betalningsföreläggande att betala ett kapitalbelopp och ränta. Trots att kvinnan aldrig motsatte sig föreläggandet har...

Preskription av frihetsberövandeersättning
[2018-10-11]   Högsta domstolen
Den rätt till ersättning från staten som finns enligt frihetsberövandelagen förutsätter att kravet inte är preskriberat. Fristen börjar enligt Högsta domstol...

Gränsdragningen mellan rån av normalgraden och grovt rån
[2018-10-10]   Högsta domstolen
Två män tog sig in en tobaksbutik där de med våld och hot, bl.a. med hjälp av en startpistol, tillgrep mindre värden. I ett annat fall trängde fyra män in i ...Prenumerera på nyheter från Högsta domstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta domstolen.