JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta domstolen

En högskola ska betala tillbaka del av studieavgift till en student på grund av bristande kvalitet i utbildningen
[2018-04-17]   Högsta domstolen
Högsta domstolen har avgjort en tvist mellan Mälardalens högskola och en amerikansk medborgare som läst på högskolan och betalat studieavgift för utbildninge...

Passivitet i ett avtalsförhållande har medfört att rättigheter för förfluten tid gått förlorade
[2018-03-23]   Högsta domstolen
En hyresvärd i ett lokalhyresavtal underlät under lång tid – 15 år – att kräva in omsättningshyra enligt en bestämmelse i avtalet. Först när avtalet hade häv...

Resning i ett uppmärksammat mordmål
[2018-03-21]   Högsta domstolen
En nu 62-årig man som år 2010 dömdes för mord till 15 års fängelse får rätt till en ny prövning i hovrätten.

Två personer döms för synnerligen grov narkotikasmuggling
[2018-03-20]   Högsta domstolen
Mängden farlig narkotika medför att brottet ska bedömas som synnerligen grov narkotikasmuggling. Påföljderna har bestämts till fängelse i åtta respektive sju...

En flygpassagerare som drabbats av en försening måste reklamera inom skälig tid för att ha rätt till ersättning
[2018-03-15]   Högsta domstolen
Fyra passagerare reste i augusti 2013 med Turkish Airlines reguljärflyg från Göteborg till Antalya i Turkiet. Flyget anlände mer än tre timmar för sent. Enli...

Beräkning av skadestånd vid felaktigt avregistrerat medborgarskap. Även fråga om preskription.
[2018-03-05]   Högsta domstolen
En person som felaktigt varit avregistrerad som svensk medborgare under drygt 20 år får ideell ersättning på sammanlagt 150 000 kr.

Skälig tid för uppsägning av ett långvarigt återförsäljaravtal har ansetts vara sex månader
[2018-02-14]   Högsta domstolen
En återförsäljare sades av en leverantör upp efter 22 år som försäljare av Massey Ferguson-traktorer i ett län. Parterna hade inte avtalat om vare sig...Prenumerera på nyheter från Högsta domstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta domstolen.