JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta domstolen

Högsta domstolen bedömer om bostadsfastigheter på landet kan tillföras skogsmark för uttag av ved
[2017-10-06]   Högsta domstolen
Högsta domstolen har avgjort en avstyckningstvist som rörde förutsättningarna för att tillföra skogsmark till en bostadsfastighet på landsbygden när...

Högsta domstolen har tagit ställning till om en tilltalad var ansvarig för bl.a. bokföringsbrott såsom faktisk företrädare för ett delägt fåmansbolag
[2017-10-04]   Högsta domstolen
En hälftendelägare, tillika styrelsesuppleant, i ett fåmansaktiebolag har inte ansetts utöva ett bestämmande inflytande i bolaget. Det var den andre delägare...

Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i ett mål om reklamationsskyldighet vid anspråk på ersättning på grund av försenat flyg
[2017-09-07]   Högsta domstolen
Högsta domstolen har beslutat att pröva frågan om en passagerare som har anspråk på ersättning enligt EU:s flygpassagerarförordning på grund av försening är...

Nytt justitieråd
[2017-09-04]   Högsta domstolen
I dag börjar den tidigare rättschefen Malin Bonthron som justitieråd i Högsta domstolen.

Högsta domstolen meddelar dom i mål om olovlig parkering och prövar om skyltningen var tydlig
[2017-08-18]   Högsta domstolen
En man parkerade tidigt på morgonen sin bil på parkeringsområdet Badhuset i Borås. Han betalade inte någon avgift för parkeringen. Parkeringsbolaget utfärdad...

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i ett mål angående grovt folkrättsbrott.
[2017-07-21]   Högsta domstolen
Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i ett mål angående grovt folkrättsbrott.

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i ett mål angående grovt sexuellt övergrepp mot barn m.m.
[2017-07-21]   Högsta domstolen
Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i ett mål angående grovt sexuellt övergrepp mot barn m.m.Prenumerera på nyheter från Högsta domstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta domstolen.