JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta domstolen

Rattfylleribrott med s.k. mopedbil
[2019-07-12]   Högsta domstolen
En förare av en mopedbil har haft en alkoholkoncentration som översteg 1,0 promille i blodet eller 0,50 mg/l i utandningsluften. Högsta domstolen fastslår at...

Två prejudikat om försäkringsförmedling
[2019-07-11]   Högsta domstolen
Högsta domstolen har i två mål prövat om handlingar som har vidtagits av en försäkringsförmedlare omfattas av begreppet försäkringsförmedling och därmed av...

Högsta domstolen prövar mål om den nya sexualbrottslagstiftningen
[2019-07-11]   Högsta domstolen
Nya regler om sexualbrott infördes den 1 juli 2018. Gränsen för straffbar gärning går numera vid om deltagandet i en sexuell handling är frivilligt eller int...

Högsta domstolen avgör fråga om rätt för enskild att bli hörd vid överklagande av detaljplan
[2019-07-10]   Högsta domstolen
En kommun hade antagit en detaljplan gällande utbyggnad av en befintlig småbåtshamn. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen av en granne, en...

Talan om trafikskadeersättning mot eget försäkringsbolag kan prövas vid domstol på den ort där skadan uppkom
[2019-07-09]   Högsta domstolen
Frågan om domstol är behörig att pröva ett mål i anledning av en skadegörande handling med stöd av det s.k. skadeståndsforum i 10 kap. 8 § rättegångsbalken,...

Utlämning till Kina vägras
[2019-07-09]   Högsta domstolen
Högsta domstolen har i ett yttrande till regeringen förklarat att det föreligger hinder enligt utlämningslagen mot att utlämna en person till Kina för...

Extradition to China is refused
[2019-07-09]   Högsta domstolen
In a holding delivered to the Swedish Government, the Supreme Court finds that there are impediments to the extradition of a person to China under the...Prenumerera på nyheter från Högsta domstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta domstolen.