JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta domstolen

Högsta domstolens verksamhetsberättelse för år 2017 ges ut i dag
[2018-01-15]   Högsta domstolen
Högsta domstolen ger i dag ut sin verksamhetsberättelse för år 2017. Den innehåller bl.a. texter av ordföranden och några andra justitieråd, referat av...

Korsvis tjänstgöring i de högsta domstolarna
[2018-01-08]   Högsta domstolen
Fördjupat samarbete mellan Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen genom korsvis tjänstgöring på ledamotsnivå.

Sony Mobile Communications AB har ansetts skyldigt att betala privatkopieringsersättning för import av mobiltelefoner (W 715 Walkman) med inbyggd mediaspelare.
[2017-12-29]   Högsta domstolen
Upphovsrätten innebär en ensamrätt för upphovsmannen att framställa exemplar av ett verk. Var och en får dock, för privat bruk, framställa ett eller några få...

Högsta domstolen höjer ersättningen för psykiskt lidande då nära anhörig blivit uppsåtligen dödad
[2017-12-29]   Högsta domstolen
Den som orsakar en persons död är skyldig att ersätta de som stod den avlidne särskilt nära för det psykiska lidande som dödsfallet innebär. Som regel bestäm...

Tidpunkten för när en skatteinbetalning via en bank i samband med en konkurs ska anses ha skett slås fast i två avgöranden
[2017-12-28]   Högsta domstolen
I de två fallen hade bolagens ställföreträdare lämnat uppdrag åt sina banker att utföra betalningar till Skatteverket. Betalningsuppdragen sattes igång före...

Högsta domstolen prövar inte förtalsmål avseende uttalanden på Twitter
[2017-12-06]   Högsta domstolen
Högsta domstolen har beslutat att inte pröva ett förtalsmål gällande en journalists uttalanden på Twitter avseende en i media känd profil.

Högsta domstolen har i plenum avgjort en fråga om skadeståndsberäkning vid bl.a. kränkning.
[2017-11-24]   Högsta domstolen
Högsta domstolen har i plenum tagit ställning till om ersättning för kränkning respektive sveda och värk ska bestämmas efter de principer som gällde vid...Prenumerera på nyheter från Högsta domstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta domstolen.