JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta domstolen

Begäran om förhandsavgörande i frågan om hyrbilsfirma överför musik från sina bilar till allmänheten
[2018-12-07]   Högsta domstolen
Upphovsrättsorganisationen Stim har yrkat ersättning från ett biluthyrningsföretag. Stim har gjort gällande att den som hyr ut bilar utrustade med radio...

En motorcykel som köpts för brottsskadeersättning fick inte utmätas
[2018-12-07]   Högsta domstolen
En man som utsattes för allvarlig brottslighet fick brottsskadeersättning för personskada och kränkning. Han köpte en motorcykel för en del av ersättningen....

Unionsrättens företräde har medfört att en talan har avvisats trots att den invändning som avvisningen har grundats på hade gjorts för sent
[2018-12-04]   Högsta domstolen
En person med hemvist i Finland stämdes inför en svensk domstol. Svaranden invände mot svensk domsrätt i ett svaromål som inkom till tingsrätten först efter...

Rätten till domstolsprövning vid en konkurrensrättslig platsundersökning
[2018-11-30]   Högsta domstolen
Konkurrensverket kopierade vissa handlingar utan att begära handräckning av Kronofogdemyndigheten. Målet aktualiserar frågan om det svenska regelverket...

Förordnande av målsägandebiträde i hovrätten
[2018-11-23]   Högsta domstolen
Målsägandebiträdets uppdrag upphör när tiden för att överklaga tingsrättens dom har löpt. Hovrätten måste därför ta ställning till om biträdet ska förordnas...

Högsta domstolen prövar när fordon kan flyttas med stöd av den s.k. flyttningslagen.
[2018-11-23]   Högsta domstolen
Vid flyttning av fordon på grund av obetalda felparkeringsavgifter har uttrycket fordonets ägare ansetts syfta på fordonets verkliga ägare och inte den som ä...

Utformning av förbud och ålägganden enligt marknadsföringslagen och bestämning av vite
[2018-11-22]   Högsta domstolen
En näringsidkare som bedrivit otillbörlig marknadsföring genom telefonförsäljning mot konsumenter har genom förbud och förelägganden enligt marknadsföringsla...Prenumerera på nyheter från Högsta domstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta domstolen.