JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta domstolen

Prövningstillstånd meddelas inte i mål om revisors skadeståndsansvar m.m.
[2019-05-17]   Högsta domstolen
Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i mål om bl.a. revisors skadeståndsansvar gentemot det reviderade bolagets moderbolag....

Airsoftvapen är effektbegränsade skjutvapen enligt vapenlagen om anslagsenergin är minst 0,2 joule
[2019-05-14]   Högsta domstolen
Airsoftvapen är effektbegränsade skjutvapen som ofta är repliker av riktiga handeldvapen. De används bl.a. i spelet airsoft som påminner om paintball....

Prövning av framställning om utlämning till Kina
[2019-05-10]   Högsta domstolen
Kina har framställt en begäran till Sverige om att en person som är kinesisk medborgare ska utlämnas dit.

Den man som i media benämns som ”kulturprofilen” får inte prövningstillstånd
[2019-05-07]   Högsta domstolen
Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i ett mål angående våldtäkt.

Skiljedom upphävs efter handläggningsfel
[2019-04-30]   Högsta domstolen
En skiljedom som gäller tolkning av ett licensavtal upphävs eftersom skiljenämnden inte har följt en handläggningsregel som den själv har uppställt.

Avgörande om beviskravet avseende målsägandens ålder
[2019-04-29]   Högsta domstolen
I ett mål om sexualbrott mot barn har frågan uppkommit om målsäganden var under 15 år vid tiden för gärningarna. Högsta domstolen har kommit fram till att de...

Entledigande av styrelseledamöter i en stiftelse
[2019-04-26]   Högsta domstolen
Styrelseledamöter i en stiftelse har handlat i strid mot bestämmelserna om jäv. De har enligt Högsta domstolen misskött sina respektive uppdrag så att de ska...Prenumerera på nyheter från Högsta domstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta domstolen.