JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Handlingar i Högsta domstolens arkiv

Arkivet innehåller akter i avgjorda mål fr.o.m. 1995  

Domböcker (inbundna domar/beslut) fr.o.m. 1995

Dagböcker (inbundna dagboksblad) fr.o.m. 1995

Äldre akter med tillhörande handlingar har överlämnats till Riksarkivet.

Arkiv

Beställa kopior av domar och andra handlingar i avgjorda mål

Enklast beställer du handlingar genom att e-posta hd.arkivet@dom.se

Det går även att ta del av handlingar på plats under vår besökstid.

Kontakta oss gärna innan så akter och handlingar kan tas fram inför ditt besök.

Beställa kopior av handlingar i pågående mål

Akterna i pågående mål förvaras på den enhet som handlägger målet. För information om målnummer och enhet kontakta domstolen genom att e-posta hogsta.domstolen@dom.se.

Avgifter

Högsta domstolen tar ut avgift för kopior av handlingar enligt avgiftsförordningen (1992:191).

Pappershandlingar

De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor. Vid brevleverans tillkommer porto och vid postförskott postförskottsavgift.

Handling som skickas med e-post eller beställs på CD/DVD

Inskannade handlingar

De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor. För utlämnande på CD/DVD tillkommer 10 kronor.

Handlingar lagrade i vårt målhanteringssystem

De första nio handlingarna är kostnadsfria, den tionde handlingen kostar 50 kronor och varje handling därutöver kostar 2 kronor styck. För utlämnande på CD/DVD tillkommer 10 kronor.

Ljudinspelningar

120 kronor per inspelning.

 

 
Senast ändrad: 2018-03-09