JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Att arbeta som justitiesekreterare

Tjänstgöringen som justitiesekreterare i Högsta domstolen spänner över många rättsområden, särskilt civilrätt, straffrätt och processrätt. Justitiesekreteraren får goda kunskaper om praxis, blir väl förtrogen med förarbeten och doktrin inom de allmänna domstolarnas verksamhetsområde samt ökar sin förmåga att analysera rättsliga frågor.

Som justitiesekreterare ansvarar du för beredning och föredragning av mål. Du presenterar rättsutredningar och juridiska bedömningar av överklaganden och ansökningar samt lämnar motiverade förslag till lösningar. 

Som justitiesekreterare får du möjlighet att medverka i den framtida prejudikatbildningen, arbeta tillsammans med några av Sveriges främsta jurister, arbeta i en vacker miljö i Bondeska palatset i Gamla stan med trevliga arbetskamrater samt ha intressanta, stimulerande och kvalificerade juridiska arbetsuppgifter.

Arbetet som justitiesekreterare ger mycket goda kunskaper i det rättsliga regelsystemet och dess tillämpning liksom i kvalificerad juridisk analys och problemlösnings­teknik, vilket sammantaget ger goda meriter inför en framtida domartjänst eller annan kvalificerad juristanställning.

De allra flesta justitiesekreterarna arbetar med alla på domstolen förekommande typer av mål (allmänna mål). Några justitiesekreterare är dock knutna till att arbeta med mål inom vissa specialområden, bl.a. immaterialrätt och mark- och miljörätt (specialmål).

Sedan 2016 arbetar beredningsjurister i Högsta domstolen. Rollen som justitiesekreterare har därigenom ren­odlats till att huvudsakligen avse prejudikatmål och andra mer komplicerade mål. 

De flesta av justitiesekreterarna arbetar i Stockholm, men det finns även vissa möjligheter att arbeta på distans från Malmö eller Göteborg.

Justitiesekreterarna har tidsbegränsade förordnanden, med viss möjlighet till förlängning.

Högsta domstolen har en ständigt pågående rekryteringsprocess och behandlar alla ansökningar vartefter de kommer in. Domstolen annonserar lediga anställningar som justitiesekreterare på www.domstol.se, men tar gärna emot ansökningar löpande under året.

Så här ansöker man

Du ansöker om en anställning som justitiesekreterare genom att skicka in en ifylld ansökningsblankett. 

- Ansökningsblankett (wordformat docx)
- Ansökningsblankett (pdf-format)

Högsta domstolen kallar alla sökande som kan komma ifråga för anställning till intervju. Intervjuerna genomförs under ledning av kanslichefen och en beredningschef. Efter intervjuerna hämtar Högsta domstolen in referenser och fattar därefter beslut om vem eller vilka som ska anställas.

 

 
Senast ändrad: 2017-09-12

Justitiesekreterare