JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Att arbeta som justitieråd

Domarna i Högsta domstolen kallas justitieråd och utnämns av regeringen efter ett ansökningsförfarande. Det finns 16 justitieråd i domstolen, varav i regel två tjänstgör i Lagrådet. Tjänstgöringen i Lagrådet sker vanligtvis ett år åt gången. De 14 dömande justitieråden är indelade i två avdelningar. Den ena avdelningen leds av Högsta domstolens ordförande och den andra av en avdelningsordförande. 

Huvuduppgiften för justitieråden är den dömande verksamheten genom vilken Högsta domstolen kommer med vägledande avgöranden. Normalt avgörs dessa mål av fem justitieråd. De flesta beslut handlar dock om att ta ställning till om prövningstillstånd ska meddelas i målen. Mål avseende de extraordinära rättsmedlen utgör också de en inte oväsentlig del av beslutsfattandet. Samtliga mål föredras av en justitiesekreterare som dessförinnan har gjort en rättsutredning.  

Lediga tjänster som justitieråd utannonseras på www.domstol.se. Justitieråden ska ingå i kretsen av landets främsta jurister. De ska svara mot synnerligen högt ställda krav vad avser juridiska kunskaper, analysförmåga, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, omdöme och självständighet. Det är en strävan att justitieråden ska komplettera varandra genom att de består av jurister med olika erfarenhet från de juridiska yrkesfälten.  

Information om de justitieråd som nu tjänstgör i Högsta domstolen och Lagrådet hittar du här.

Justitieråd
Senast ändrad: 2017-09-12