JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Att arbeta som domstolshandläggare

Som domstolshandläggare deltar du vid handläggningen av domstolens olika mål. Du registrerar handlingar i målen, sköter skriftväxling och expedierar domar och beslut. Du hanterar flera olika mål och arbetsuppgifter parallellt.

Arbetet är både självständigt och i samarbete med de andra domstolshandläggarna, beredningsjuristerna och justitiesekreterarna. Externa kontakterna med parter, advokater, tolkar och andra sker skriftligen eller genom telefonsamtal.

När Högsta domstolen har lediga anställningar som domstolshandläggare annonseras de på www.domstol.se.

Domstolssekreterare

 

 
Senast ändrad: 2017-09-12