JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Stefan Lindskog, född 1951

Ledamot av Högsta domstolen sedan 2008

Ordförande i Högsta domstolen 2016-

Juris kandidatexamen 1974 vid Lunds universitet
Tingstjänstgöring 1974–1976
Verksam vid Wistrand Advokatbyrå 1977–2007, delägare från 1980
Medlem av Sveriges advokatsamfund 1980­–2007, verksam i styrelsen 2000–2007 (vice ordförande 2003-2004 och ordförande 2004–2007)
Juris doktorsexamen vid Stockholms universitet 1985
Docent i civilrätt vid Stockholms universitet 1987

Offentliga uppdrag

Sakkunnig och expert i olika statliga utredningar, bl. a. Förmånsrättskommittén och Revisionsbolagsutredningen

Andra uppdrag

Styrelseledamot i Emil Heijnes Stiftelse för Rättsvetenskaplig Forskning
Styrelseledamot i Stockholm Centre for Commercial Law
Styrelsesuppleant i Svensk Juristtidning
Styrelseordförande i Sveriges Advokatsamfunds understödsfond
Styrelseordförande i Emil Heijnes fond
Styrelseordförande i Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond
Ledamot i resolutionsdelegationen vid Riksgäldskontoret

Vetenskaplig eller pedagogisk verksamhet

Adjungerad professor i kredit- och obeståndsrätt vid Göteborgs universitet 1989–1996
Artiklar och böcker i huvudsakligen civil- och processrättsliga ämnen, bl a:
Kvittning, 3 uppl, 2014
Särskild granskning enligt aktiebolagslagen, 3 uppl, 2013
Kommentar till aktiebolagslagen kap 6 och 7, 1995
Kommentar till aktiebolagslagen kap 12 och 13, 2 uppl, 1995
Handelsbolagslagen En lagkommentar, 2 uppl, 2010 (även på Zeteo)
Preskription, 3 uppl, 2011
Skiljeförfarande En kommentar, 2 uppl, 2012 (även på Zeteo)
Kapitalbrist i aktiebolag, 2 uppl. 2015
Betalning, 2014
Senast ändrad: 2017-01-18

Stefan Lindskog