JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Stefan Lindskog

Född 1951

Ledamot av Högsta domstolen sedan 2008
Ordförande i Högsta domstolen sedan 2016

Juris kandidatexamen, 1974 vid Lunds universitet
Tingstjänstgöring 1974-1976 vid Mölndals tingsrätt
Verksam vid Wistrand Advokatbyrå 1977-2007, delägare från 1980
Medlem av Sveriges advokatsamfund 1980­ (verksam i styrelsen 2000-2007) 
Juris doktorsexamen vid Stockholms universitet 1985
Docent i civilrätt vid Stockholms universitet 1987

Offentliga uppdrag

Sakkunnig och expert i olika statliga utredningar, bl. a. Förmånsrättskommittén och Revisionsbolagsutredningen
Ledamot i resolutionsdelegationen vid Riksgäldskontoret

Andra uppdrag

Styrelseledamot i Emil Heijnes Stiftelse för Rättsvetenskaplig Forskning
Styrelseledamot i Stockholm Centre for Commercial Law
Styrelsesuppleant i Svensk Juristtidning
Styrelseordförande i Sveriges Advokatsamfunds understödsfond
Styrelseordförande i Emil Heijnes fond
Styrelseordförande i Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond

Författarskap m.m.

Adjungerande professor i kredit- och obeståndsrätt vid Göteborgs universitet
1989-1996
Författare till flertalet artiklar och böcker i huvudsakligen civil- och processrättsliga ämnen

 

Beskivningen ovan är inte fullständig
Senast ändrad: 2018-02-23

Stefan Lindskog