JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Petter Asp, född 1970

Ledamot av domstolen sedan 2017

Juris kandidatexamen 1995 (Uppsala universitet)
Juris doktor 1998 (Uppsala universitet)
Docent i straffrätt 1999 (Uppsala universitet)
Ämnessakkunnig vid Justitiedepartementets straffrättsenhet 2000–2001
Professor i straffrätt 2003–2009 (Uppsala universitet)
Professor i straffrätt 2009–2017 (Stockholms universitet)

Offentliga utredningsuppdrag
Expert i:
Kartellbekämpningsutredningen (SOU 2001:74 och 2001:94)
Utredningen om en modernisering av konkurrensreglerna (SOU 2004:131)
Bidragsbrottsutredningen (SOU 2006:48)
Rattfylleriutredningen (SOU 2006:12 och SOU 2006:47)
Straffnivåutredningen (SOU 2007:90 och SOU 2008:85)
Polismetodutredningen (SOU 2009:1 och 2010:103; under viss tid sakkunnig)
Internationella straffverkställighetsutredningen (SOU 2013:21)
Bergwallkommissionen (SOU 2015:52)
Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtgärder för att förhindra och bekämpa terrorism (SOU 2015:63 och 2016:40, pågående)
2014 års sexualbrottskommitté (SOU 2016:60)
Frigivningsutredningen (pågående).

Särskild utredare i 2010 års penningtvättsutredning (SOU 2012:12) och Utredningen om skärpta straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet (SOU 2014:7 och 2014:63) samt uppdrag som bokstavsutredare angående vissa frågor om straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terrorism (Ds 2009:17) och vissa frågor rörande regleringen av explosiva varor (se promemoriorna Skärpta straff för allvarliga brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor samt Explosiva varor – om införsel, smuggling och Tullverkets befogenheter, båda 2016).

Andra uppdrag och utnämningar
Ordförande för styrelsen i Juridisk Tidskrift
Styrelseledamot i AIDP:s svenska avdelning
Medlem i European Criminal Policy Initiative
Medlem i det akademiska rådet för Juridisk Publikation

Vetenskaplig och pedagogisk verksamhet
Har, vid sidan av artiklar i juridiska tidskrifter och samlingsverk, utgivit bl.a.: EG:s sanktionsrätt (ak. avh. 1998), Straffansvar vid brottsprovokation (2001), EU & straffrätten (2002), Från tanke till gärning, del I (2005), Från tanke till gärning del II (2007), Sex & samtycke (2010), The Substantive Criminal Law Competence of the EU (2012), och The Procedural Criminal Law Cooperation of the EU (2016).

Är vidare medförfattare till bokserien svensk straffrätt I–IV (som inkluderar böckerna Kriminalrättens grunder, Internationell straffrätt, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten samt Brotten mot allmänheten och staten) samt ämnesansvarig för straffrätten i Karnov och Lexino.

 
Senast ändrad: 2017-02-22