JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mari Heidenborg

Född 1961

Ledamot av Högsta domstolen sedan 2016

Juris kandidatexamen 1987 vid Stockholms universitet
Tingstjänstgöring 1987-1990 vid Södertälje tingsrätt
Assessor i Svea hovrätt 1994
Rättssakkunnig hos Justitieombudsmannen 1998-2001
Rådman vid Stockholms tingsrätt 2001-2006
Chefsrådman vid Solna tingsrätt 2007-2010
Hovrättslagman i Svea hovrätt 2011
Lagman vid Solna tingsrätt 2011-2016

Offentliga uppdrag

Ordförande, särskild utredare och expert i statliga utredningar, bl.a. 2014 års sexualbrottskommitté och Utredningen om ett starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv

Andra uppdrag

Styrelseledamot i Svensk Juristtidning
Ordförande i Systrarna Elfvings stiftelse

Författarskap m.m.

Medförfattare till en bok om påföljdsfrågor

 

Beskrivningen ovan är inte fullständig
Senast ändrad: 2018-02-23

Marie Heidenborg