JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kerstin Calissendorff

Född 1955

Ledamot av Högsta domstolen sedan 2003

Juris kandidatexamen 1981 vid Stockholms universitet
Tingstjänstgöring 1982-1984 vid Nacka tingsrätt
Biträdande jurist, senare advokat och delägare i Advokatfirman Cederquist
1984-2003

Offentliga uppdrag

Ordförande i Kommittén om patentskydd för biotekniska uppfinningar
Ordförande i universitetsstyrelsen, Stockholms universitet
Ordförande i Granskningsnämnden för radio och TV (2006-2012)
Ledamot i resolutionsdelegationen vid Riksgäldskontoret

Andra uppdrag

Ledamot i styrelsen för Stockholms Stadsmission (2008-2017)
Ledamot av styrelsen för Europarättslig tidskrift
Vice ordförande i Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation (2009-2013)

 

Beskrivningen ovan är inte fullständig
Senast ändrad: 2018-02-23

Kerstin Calissendorff