JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kerstin Calissendorff, född 1955

Ledamot av domstolen sedan 2003

Juris kandidatexamen 1981
Tingstjänstgöring 1982-84
Biträdande jurist, senare advokat och delägare i Advokatfirman Cederquist 1984-2003

Offentliga utredningsuppdrag

Ordförande i Kommittén om patentskydd för biotekniska uppfinningar 2005-2008

Andra uppdrag

Ordförande i universitetsstyrelsen, Stockholms universitet
Ledamot av styrelsen för Europarättslig tidskrift
Ordförande i Granskningsnämnden för radio och TV (2006-2012)
Vice ordförande i Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation (2009-2013)
Ledamot i resolutionsdelegationen vid Riksgäldskontoret


 
Senast ändrad: 2017-11-08