JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Johnny Herre, född 1963

Ledamot av domstolen sedan 2010

Juris kandidatexamen 1988 vid Stockholms universitet
Civilekonomexamen 1988 vid Handelshögskolan i Stockholm
Juris doktorsexamen vid Handelshögskolan i Stockholm 1996
Docent i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm 1996
Professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm 1999-2010

Andra uppdrag

Ordförande i Stiftelsen Juridiska biblioteket
Ordförande i den svenska referensgruppen för handelsrätt i ICC
Ordförande i Stiftelsen Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning
Styrelseledamot i Sveriges Domareförbund
Skiljemannauppdrag

Vetenskaplig verksamhet

Artiklar och böcker i främst förmögenhetsrättsliga ämnen, bl.a.:
Johnny Herre, Ersättningar i köprätten. Särskilt om skadeståndsberäkning (Ak.avh.) 1996,
Johnny Herre, under medverkan av Jan Ramberg, Konsumentköplagen. En kommentar (1 uppl. 1999, 4 uppl. 2014)
Jan Ramberg & Johnny Herre, Internationella köplagen, CISG (1 uppl. 2001, 3 uppl. 2009, 4 uppl. På Zeteo 2012)
Jan Ramberg & Johnny Herre, Köplagen, 2 uppl. 2013
Jan Ramberg & Johnny Herre, Allmän köprätt. Det köprättsliga regelsystemet och marknadspraxis, (1 uppl. 2001, 7 uppl. 2014)
Gösta Walin & Johnny Herre, Lagen om skuldebrev m.m., 3 uppl. 2011
Svensk rättspraxis: Förmögenhetsrätt 1978-2004, Svensk Juristtidning 2005, s. 549-800

 
Senast ändrad: 2016-07-18