JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Johnny Herre

Född 1963

Ledamot av Högsta domstolen sedan 2010

Juris kandidatexamen 1988 vid Stockholms universitet
Civilekonomexamen 1988 vid Handelshögskolan i Stockholm
Juris doktorsexamen vid Handelshögskolan i Stockholm 1996
Docent i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm 1996
Professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm 1999-2010

Andra uppdrag

Ordförande i Stiftelsen Juridiska biblioteket
Ordförande i den svenska referensgruppen för handelsrätt i ICC
Ordförande i Stiftelsen Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning
Skiljemannauppdrag

Författarskap m.m.

En rad artiklar och böcker i främst förmögenhetsrättsliga ämnen

 

Beskrivningen ovan är inte fullständig 
Senast ändrad: 2018-02-23

Johnny Herre