JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Eric M. Runesson

Född 1960

Ledamot av Högsta domstolen sedan 2018

Juris kandidatexamen 1986 vid Stockholms universitet
Tingstjänstgöring 1986-1987 vid Stockholms tingsrätt
Lektorat i handelsrätt 1987-1988 vid Handelshögskolan i Stockholm
LL.M 1988-1989 vid Harvard Law School
Juris doktorsexamen 1996 vid Handelshögskolan i Stockholm
Docent 2000 i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm
Adjungerad professor i handelsrätt 2003-2009 vid Lunds universitet
Adjungerad professor i kommersiell avtalsrätt 2016-2018
Arbete på advokatbyrå (senast och huvudsakligen Sandart & Partners Advokatbyrå KB)
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 1993-2018 (styrelseledamot 2014-2018)

Offentliga uppdrag

Förlikningsman sedan 2008 vid det internationella centret för biläggande av investeringstvister (ICSID)

Andra uppdrag

Styrelseledamot 1999–2014 i Stockholms handelskammares medlingsinstitut (ordförande 2009–2014)
Skiljemanna- och medlingsuppdrag

Författarskap m.m.

Böcker och artiklar i främst förmögenhetsrättsliga ämnen, processrätt och medling.

Beskrivningen ovan är inte fullständig.

 
Senast ändrad: 2018-09-03

Eric M Runesson