JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dag Mattsson

Född 1957

Ledamot av Högsta domstolen sedan 2012

Juris kandidatexamen 1985 vid Lunds universitet
Tingstjänstgöring 1986-1988 vid Landskrona tingsrätt
Assessor i Hovrätten över Skåne och Blekinge 1991

Tjänstgöring i Justitiedepartementet: rättssakkunnig 1992-1995
kansliråd 1995-1997, departementsråd och chef för enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 1997-2008, rättschef 2008-2012

Offentliga uppdrag 

Ordförande i statliga utredningar, bl.a. i Lösöreköpskommittén och 2015 års varumärkesutredning
Ordförande i Granskningsnämnden för radio och tv
Avdelningsordförande i Allmänna reklamationsnämnden

Andra uppdrag

Ordförande i Personförsäkringsnämnden
Suppleant i styrelsen för Emil Heijnes Stiftelse för Rättsvetenskaplig Forskning
Ordförande i Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner 

Beskrivningen ovan är inte fullständig
Senast ändrad: 2018-10-23

Dag Mattsson