JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Agneta Bäcklund, född 1960

Ledamot av domstolen sedan 2010

Juris kandidatexamen 1985 i Stockholm
Tingstjänstgöring 1985-1988
Fiskal i Svea hovrätt 1989, assessor där 1994
Tjänstgöring i Justitiedepartementet: rättssakkunnig 1994-1998, kansliråd 1998-2000
ämnesråd 2000-2002, departementsråd och chef för Åklagarenheten 2002-2003
departementsråd och chef för Straffrättsenheten 2003-2005, rättschef  2005-2010

Tidigare uppdrag

Sekreterare i Utredningen med uppdrag att göra en översyn av behovet av kriminologisk och kriminalpolitisk forskning m.m. 1992
Sakkunnig i Kommittén för brottsförebyggande arbete 1996-1997
Expert i Psykansvarskommittén 1999-2001
Ledamot i Lösöresköpskommittén 2013-2015

Andra uppdrag

Ordförande i Strafftidsutredningen
Andre vice ordförande i Pressens Opinionsnämnd
Ledamot i Klarspråksnämnden
Styrelseledamot i AIDP (International Association of Penal Law)

Vetenskaplig eller pedagogisk verksamhet

Medförfattare till Brottsbalken, en kommentar (fortlöpande revidering)
Svensk redaktör för Nordisk domssamling
Senast ändrad: 2016-07-18